Loading

2.7. Základy fyziologie rostlin

- Vodní režim rostlin, minerály
- Výživa autotrofní, heterotrofní; potravní vztahy
- Růst – fáze, faktory ovlivňující růst, životní cyklus
- Pohyby rostlin

Žádné komentáře:

Okomentovat