Loading

3. Náměty pro praktická cvičení

(škola provede výběr z námětů praktických cvičení podle vybavení, možností a zaměření
školy)
- Mikroskop a zásady práce s mikroskopem. Mikroskopování rostlinné buňky. Příprava živých (nativních), neživých, dočasných i trvalých mikroskopických preparátů. Nákres preparátů.
- Pozorování rostlinných pletiv.
- Pozorování dělení buněk v kořenovém vrcholu.
- Anatomie reprodukčních orgánů rostlin – příčný řez prašníkem a semeníkem. Stavba semene.
- Fyziologie rostlin. Pozorování vnějších a vnitřních faktorů růstu rostlin – poznávání světelných činitelů, tepelných, vodních a vlhkostních podmínek.
- Morfologie cévnatých rostlin. Morfologický popis předložených částí rostlin.
- Mikroskopování živočišné buňky. Mikroskopování nálevníků, bičíkovců. Pozorování trvalých histologických preparátů.
- Zásady tvorby herbářů a biologických sbírek. Zpracování herbáře.
- Poznávání hub a lišejníků.
- Určování rostlin. Určování rostlin podle charakteristických morfologických znaků, pomocí určovacích klíčů a atlasů. Určování plevelů nejčastěji se vyskytujících v porostech pěstovaných rostlin.
- Poznávání a určování chorob rostlin. Poznávání a určování škůdců rostlin. Vyhledávání poškozených rostlin a jejich škůdců na základě prohlídky porostů a určování pomocí atlasů škůdců a sbírkového materiálu.
- Odběr vzorků pro určování chorob a poškození.
- Pitva žížaly. Pitva švába.
- Pitva ryby.
- Určování živočichů pomocí určovacích klíčů a atlasů. Poznávání druhů škodlivých, užitečných a chráněných.
- První pomoc. Neodkladná resuscitace. Ošetření zlomenin a krvácení. Otravy. Zátěžové testy.
- Výpočty z genetiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat